[Nota 38] [<--]

38 De "saltar", "asaltar", sofreír un alimento.

Inicio